فراهم نمودن آب و خوراک

اصول کلی

خوراک بخش عمده هزینه های پرورش جوجه گوشتی را به خود اختصاص می دهد . برای دستیابی به عملکرد بهینه ، به بالانس صحیح انرژی ، پروتئین و اسیدهای آمینه ، مینرال ، ویتامین ها و اسید های چرب ضروری توجه شود. انتخاب برنامه غذادهی وابسته به هدف از پرورش میباشد ، مثلاً آیا هدف حداکثر ساختن سود دهی وزن زنده می باشد یا هدف بازدهی اجزای لاشه میباشد.

فراهم ساختن مواد مقوی

  • انرژی

نیاز جوجه های گوشتی به انرژی برای رشد بافتها ، نگهداری و فعالیت می باشد. منابع کربوهیدرات مانند ذرت و گندم و روغن ها و چربی ها ی مختلف منابع اصلی انرژی در غذای طیور محسوب میشوند . مقادیر انرژی جیره به صورت مگاژول (mj/kg ) یا کیلو کالری (kcal/kg ) انرژی قابل متابولیزه (me ) بیان می شود.

  • پروتئین

پروتئین های غذا مانند آنچه در غلات و کنجاله سویا وجود دارند ترکیبات پیچیده ای بوده که طی فرایند هضم به اسید های آمینه شکسته می شوند. این اسید های آمینه جذب شده و در ساختار پروتئین های بدن گرد هم می آیند که در ساختن بافتهای بدن مانند عضلات ، اعصاب ، پوست و مو بکار می روند.

مقادیر پروتئین خام جیره دلالت بر کیفیت پروتئین در اجزای جیره نمی کند . کیفیت پروتئین جیره بر مبنای مقدار ، بالانس و قابلیت هضم اسیدهای آمینه ضروری در جیره میکس شده می باشد.
جوجه گوشتی نژاد راس حساسیت ویژه ای به مقادیر اسید آمینه های جیره داشته و در جیره های متعادل پاسخ خوبی در رابطه با رشد ، بازده غذایی و سوددهی ایجاد میکند. مشخص شده مقادیر بالاتر اسیدهای آمینه قابل هضم با افزایش عملکرد و بازده لاشه ، سوددهی را افزایش میدهند.

  • مینرال های اصلی(ماکرو مینرالها(

فراهمی مقادیر صحیح مینرال های اصلی به نسبت مناسب برای عملکرد بالای جوجه های گوشتی مهم میباشد. مینرالهای اصلی شامل کلسیم ، فسفر ، سدیم ، پتاسیم و کلر میباشند.

  • کلسیم و فسفر

کلسیم در جیره جوجه های گوشتی روی رشد ، بازدهی غذا، توسعه استخوان ، سلامت پا ، عمل اعصاب و سیستم ایمنی موثر میباشد. تامین کلسیم در مقادیر کافی و بصورت مداوم ضروری میباشد فسفر نیز مانند کلسیم در فرم و مقدار مناسب برای بهینه ساختن ساختار اسکلتی و رشد لازم می باشد.

  • سدیم ، پتاسیم و کلر

این مینرالها برای فعالیت های متابولیک عمومی لازم میباشند. کمبود این مواد میتواند روی دریافت غذا ، رشد و PH خون تاثیرگذار باشد. مقادیر بالای این مینرالها منجر به افزایش مصرف آب و متعاقب آن کیفیت نا مناسب بستر میگردد.

  • مینرال های جزئی (Trace minerals ) و ویتامینها

مینرال های جزئی و ویتامین ها جهت کلیه فعالیت های متابولیک ضروری میباشند . تامین مناسب ویتامین و مینرالهای جزئی وابسته به اجزای غذایی مصرفی ، تهیه جیره و شرایط محلی دارد.
بعلت تفاوت در مقادیر ویتامین غلات مختلف ، میزان افزودن برخی ویتامین ها را نیز باید اصلاح نمود. بر همین اساس معمولاً توصیه های جداگانه ای برای برخی ویتامینها بسته به غلات مصرفی (مثلاً گندم در برابر ذرت) در جیره داده می شود.

  • آنزیم ها

امروزه از آنزیمها بطور معمول برای بهبود قابلیت هضم اجزای غذایی جیره استفاده می شود. در مجموع ، آنزیمهای موجود روی کربوهیدراتها ، پروتئین ها و مینرالهای متصل به گیاه اثر می کنند.


نکات کلیدی

–  برای عملکرد بهینه جوجه های گوشتی از مقادیر توصیه شده اسیدهای آمینه قابل هضم استفاده نمایید.

 – مقادیر صحیح مینرال های اصلی را به نسبت صحیح تامین نمایید.

 – تامین ویتامین و مینرال وابسته به اجزای خوراک مصرفی ، اقدامات تهیه خوراک و شرایط محلی دارد.